HEM


Välkommen att anmäla dig till en inspirationsgivande dag med inriktning streetdance för barn och ungdomar.
Klick här för mer information om:

Street workshop

Anmälan

Promoting the growth and development of dance for children and young people internationally

      daci.international/en/

daCi

dance and the Child international

Svenska sektionen

Om oss

Varje barn har rätt till att dansa.

Vi tror på att alla barn och unga människor skall ha möjlighet att uttrycka sig genom dans. Våra mål är att skapa möjligheter för barn och unga att uppleva dans som skapare, artister och åskådare.

Nästa konferens

Hålls i Kanada 2021

Mer information kommer på ett senare datum.

Fortbildning

Våra syften är att

underlätta utbytet av idéer på dansområdet mellan individer, skolor, kommuner och länder


uppmana alla länder att inkludera dans både inom det allmänna skolväsendet och i samhället i övrigt


uppmuntra och möjliggöra forskning om dans för barn och ungdomar


värna om att barn och ungdomars dansintresse erkänns och utvecklas

Copyright @ All Rights Reserved