HEM

daCi

dance and the Child international

Svenska sektionen

Varje barn har rätt till att dansa.

Vi tror på att alla barn och unga människor skall ha möjlighet att uttrycka sig genom dans. Våra mål är att skapa möjligheter för barn och unga att uppleva dans som skapare, artister och åskådare.                               


daCi - Dance and the Child International - One billion rising

Om oss

Våra syften är att

underlätta utbytet av idéer på dansområdet mellan individer, skolor, kommuner och länder


uppmana alla länder att inkludera dans både inom det allmänna skolväsendet och i samhället i övrigt


uppmuntra och möjliggöra forskning om dans för barn och ungdomar


värna om att barn och ungdomars dansintresse erkänns och utvecklas